Flores y metralla

Atenció barcelonins! Hi ha perill de bombardeig, aneu amb calma i serenitat als vostres refugis. La Generalitat de Catalunya vetlla per vosaltres. ¡Atención barceloneses! Hay peligro de bombardeo, dirigíos con calma y serenidad a vuestros refugios. La Generalitat de Catalunya vela por vosotros.